Välkommen till Ninpo Dragons

NINPO DRAGONS grundades 2013 av Christian Matti och Jonas Lindgren. Anledningen var en nedåtgående kurva i antalet medlemmar i dåvarande klubb och satsningen på ett barnkoncept arbetades fram och lanserades 2014. Till skillnad från övrig barnverksamhet i liknande kampsportsklubbar ville vi skapa en helt egen miljö för barnen där de istället fick vara just barn, inte små vuxna. Resultatet blev ett mycket lyckat koncept med egna värderingar, eget träningsupplägg, eget namn och logga, egna T-shirts, ett eget graderingssystem, en pedagogisk manual och med övningar anpassade för barn. Idag finns vi på fyra orter i Sverige och cirka 150 barn tränar hos oss varje vecka.

ninpodragons-tygmarke

Barnens egen logo

Ninpo Dragons är ett välutvecklat koncept anpassat till barn och ungdom. Vi har plockat ut de övningar och tekniker som vi anser stärker individen och bidrar till förbättrad kroppsuppfattning, smidighet och motorik utan att glorifiera våld och konflikter. Övningarna är enkla men kan vara fysiskt krävande och vi använder repetitioner och drillar som en del i att upptäcka vår egen utveckling. Inga tävlingar förekommer i vår träning. Läs mer.

tre-forbund-logo